مارک های قوی، فناوری های ابتکاری و نوآورانه، خدمات مشتری محلی- موفقیت زیاد روی سایت کاری

گروه ویرتگن از طریق شبکه شرکت های تابعه خود آماده است تا به عنوان یک مشارکت کننده محلی در هر جای جهان فعالیت داشته باشد. برای فروش ماشین، مشاوره برای کاربرد، درخواست لوازم یدکی اصلی یا خدمات محلی مستقیما روی سایت ساختمان سازی- شرکت های تابعه ما شما را(مشتریان) به هر شیوه ممکن پشتیبانی می کنند.